Aktuality

Prezident SKSB v Maďarsku

Streda, 20 Január 2010

Prezident SKSB Ing. Imrich Vaváček vykonal dňa 18. januára 2010 pracovnú návštevu člena ESBOC - Komory osobných strážcov, ochrany majetku a súkromných detektívov v Budapešti (Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara – SzVMSzK).

Celý článok

Návrh zmeny stanov SKSB

Predstavenstvo SKSB na svojom zasadani dňa 29.októbra 2009 navrhlo vytvorenie komisie, ktorá do najbližšieho Valného zhromaždenia v roku 2010 pripraví nový návrh stanov SKSB. Predstavenstvo zároveň vyzýva svojich členov, aby zaslali svoje návrhy a pripomienky k zmenám stanov na e-mailovú adresu: Enable JavaScript to see email address najneskôr do 12.januára 2010.

Mimoriadne valné zhromaždenie

Dňa 29.septembra 2009 sa v zasadačke spoločnosti SECAR s.r.o., Hattalova 12/A v Bratislave konalo mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo nového prezidenta, ktorým sa stal Ing. Imrich Vaváček z firmy SECAR s.r.o. Bratislava. Viac informácií z konania valného zhromaždenia je v zápisnici.