Členovia

1. ABAS SR Management s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
2. Abred s.r.o., Račianska 71, 832 59 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
3. APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
4. ARES SECURITY, s.r.o., Hrachová 41, 821 05 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
5. ARTEX-NOVA s.r.o., Kmeťova 15, 915 01 Nové mesto nad Váhom, e-mail: Enable JavaScript to see email address
6. Bonul s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, e-mail: Enable JavaScript to see email address
7. C.B. SECURITY spol. s r.o., Strážna 11, 831 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
8. CORADO-SOAT spol. s r.o., Párovská 2, 949 01 Nitra, e-mail: Enable JavaScript to see email address
9. Detektívna informačná služba s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, e-mail: Enable JavaScript to see email address
10. Dipl. Ing. Ivan FIALA, Ševčenkova 3, 851 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
11. EMM International spol. s r.o., Sekurisova 10, 841 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
12. EUROPE INFOWAY, s.r.o., Súhvezdná 3255/10, 821 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
13. FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
14. FLEISCHHAUER Bratislava, spol. s r.o., Na Barine 16, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, e-mail: Enable JavaScript to see email address
15. G4S Technology Solutions (SK), s.r.o., Višňová 16, 831 07 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
16. H:H servis, s.r.o., Samova 974/9, 949 01 Nitra, e-mail: Enable JavaScript to see email address
17. HDtech, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: Enable JavaScript to see email address
18. IBeA 3 a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
19. ISS Security Services spol. s r.o., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
20. KARO Slovakia s.r.o., Odbojárov 294, 955 01 Tovarníky, e-mail: Enable JavaScript to see email address
21. KASprof-SECURITY agency s.r.o., Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé, e-mail: Enable JavaScript to see email address
22. LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
23. LENIA Slovakia spol. s r.o., Púchovská 6851/12, 831 06 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
24. M.A.J.O.R. Agency s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
25. m2m komunikačné riešenia, Štúrova 13, 811 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
26. Mark2 Corporation Slovakia s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
27. MATSAR s.r.o., Vrbovská 60, 071 01 Michalovce, e-mail: Enable JavaScript to see email address
28. O.K. SHOOTING Security s.r.o., Záhradná 746/36, 900 51 Zohor, e-mail: Enable JavaScript to see email address
29. OBS Prešov, spol. s r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov, e-mail: Enable JavaScript to see email address
30. PACTA AGENCY, s.r.o., kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta, e-mail: Enable JavaScript to see email address
31. PSA Services Centre Europe s.r.o., Ulica Automobilová 1, 917 01 Trnava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
32. Progress Agency s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
33. QEM s.r.o., J. Janošku 900/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: Enable JavaScript to see email address
34. RAVI s.r.o., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
35. SBS AMR SECURITY spol. s r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
36. SBS ZVS, s.r.o., Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, e-mail: Enable JavaScript to see email address
37. SECAR spol. s r.o., Hattalova 12/a, 831 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
38. SecuriLas, s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
39. SECURITAS SK s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
40. SECURITON Servis, spol. s r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
41. SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
42. SIA - Security Industry Authority s.r.o., Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
43. Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 851 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
44. TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, e-mail: Enable JavaScript to see email address
45. UNITEC HOLDING spol. s r.o., Vidlicova 14, 831 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
46. Vysoká škola bezpečnostného manžérstva, Košťova 1, 040 01 Košice, e-mail: Enable JavaScript to see email address
47. ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o., Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava, e-mail: Enable JavaScript to see email address