Členovia SSS

ABAS SR Management, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 01 Bratislava

Abred s.r.o., Račianska 71, 832 59 Bratislava

ARES SECURITY, s.r.o., Hrachová 41, 821 05 Bratislava

ARTEX-NOVA s.r.o., Kmeťova 15, 915 01 Nové mesto nad Váhom

ASGuard security s.r.o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Littovský Mikuláš

B+N Slovakia Security Service spol. s r.o., Dúbravská cesat 14, 841 04 Bratislava

Bonul, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra

CORADO-SOAT, spol. s r.o., Párovská 2, 949 01 Nitra

G4S Technology Solutions (SK), s.r.o., Višňová 16, 831 07 Bratislava

H:H servis, s.r.o., Samova 9, 949 01 Nitra

HDtech, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava

KARO Slovakia s.r.o., Odbojárov 294, 955 01 Tovarníky

KASprof-SECURITY agency, s.r.o., Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé

LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava

LIGAS s.r.o., Štefánikova 54, 949 01 Nitra

M.A.J.O.R. Agncy s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica

Mark2 Corporation Slovakia s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava

O.K. SHOOTING Security, s.r.o., Záhradná 746/36, 900 51 Zohor

PSA Services Centre Europe s.r.o., ul. Automobilová 1, 917 01 Trnava

Progress Agency s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava

QEM s.r.o., J. Janošku 900/3, 031 03 Liptovský Mikuláš

SBS AMR SECURITY, spol. s r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava

SBS ZVS, s.r.o., Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

SECURITAS SK, s.r.o., Turčianska 2, 821 04 Bratislava

SECURUM s.r.o., kpt. Nálepku 1597/41, 924 01 Galanta

SECURITON Servis, spol. s r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

SG Security, s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica

SIA - Security Industry Authority s.r.o., Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava

ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava