Členovia SV

LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava

Súkromná stredná odborná škola Ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košťova 1, 040 01 Košice