Konferencia v B.Bystrici 9.11.2010

Piatok, 05 November 2010

Program

9,30 – 9,55 hod.    Prezentácia

10,00 Otvorenie – Ing. Imrich Vaváček, prezident ZOMO.

  1. Vyčleniť Technickú službu zo zákona o SBS, áno alebo nie? – Ing. Imrich Pružina, viceprezident ZOMO pre TS.
  2. Odstránenie všetkých legislatívnych prekážok, ktoré bránia vo výkone podnikateľskej činnosti v súkromnej bezpečnosti – Ľubomír Kösegi, 1. viceprezident ZOMO, Ing. Martin Štubian, viceprezident ZOMO pre ZS.
  3. Opodstatnenie činnosti PZ SR na úseku monitorovania objektov - PCO – Ing. Demský, člen ZOMO.
  4. Ktoré oprávnenia pre výkon Detektívnej služby by ste uvítali – JUDr. Vladimír Svrček predseda DR ZOMO, JUDr. Ladislav Kuffa, člen DR ZOMO.
  5. Podpora návrhu opatrení MF SR z októbra 2010 na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií.
  6. Diskusia.
  7. Záverečné vyhlásenie.

Prihlásení účastníci majú vstup voľný.

Termín konania:     09. november 2010 (utorok)

Miesto konania:     Spoločenská sála Vedeckej knižnice, Banská Bystrica, Lazovná 9