Medzinárodná konferencia - Bratislava, 2.12.2010

Pondelok, 20 December 2010

Konferencia bola rozdelená do troch tém:

  1. Ukončenie 7-ročného obmedzujúceho obdobia pre novoprijaté krajiny EÚ, a čo ďalej.
  2. Voľný pohyb služieb v EÚ s dopadom na technické služby v rámci súkromnej bezpečnosti.
  3. Zjednotenie legislatívy s dôrazom na ochranu osobných údajov a terminológie v oblasti súkromnej bezpečnosti.

K téme č. 1. predniesol pán Štefan JANIS, člen ZOMO, referát policajného pridelenca SR v Rakúsku p. Slopovského Pavla

Tému č. 2. otvoril svojím príspevkom pán Ing. Imrich PRUŽINA, viceprezident Sekcie technických služieb ZOMO, s prednáškou, ktorá hovorila o potrebe zaradenia technických služieb medzi voľne sa poskytujúce služby.

K tejto téme vystúpil aj pán Ing. Peter Hmíra, riaditeľ Odboru SBS KR PZ v Bratislave.

Pán JUDr. Stanislav Krížovský, PhD. z Košickej Vysokej školy bezpečnostného manažérstva prednášal o téme č. 3.

Pán Ing. Martin Štubian, viceprezident Sekcie pre zahraničné styky ZOMO, prispel svojou prednáškou Ochrana osobných údajov versus biometria.

Všetky témy vyvolali medzi zúčastnenými bohatú diskusiu s rôznymi pohľadmi na prednesené témy.

Medzinárodná konferencia poukázala na množstvo otázok v súkromnej bezpečnosti, ktoré je nevyhnuté riešiť:

Prednášky všetkých prenášajúcich budú vydané v zborníku.