NESÚHLAS s novelou vyhlášky č. 229/2011 Z. z.

Nedeľa, 04 Marec 2012

Predstavenstvo združenia vyjadruje svoj nesúhlas s novelou vyhlášky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.

Uvedenú novelu vníma ako byrokratický akt, ktorý sťažuje občanovi účinnú ochranu svojho života, zdravia a majetku s cieľom získania pochybných politických bodov vo volebnej kampani na obmedzenie legálnej držby zbrane.

Novela má zabezpečiť ďalšie príjmy pre lekárov z poplatkov za spracovanie výpisu s cieľom zapáčiť sa lekárom a zmierniť ich tlak na politikov na úkor občanov.

Návrh novely je v rozpore s §20 odst. 3 zákona č. 190/20003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a s ustanovením čl. 13 ods. 1 a čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky.

Psychologická spôsobilosť sa posudzuje na základe výsledkov psychologického vyšetrenia klinickým psychológom a nie na základe výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa vyhotovenej praktickým lekárom.

Preto z vyššie uvedených dôvodov nesúhlasíme s uvedenou novelou vyhlášky č. 229/2011 Z. z.