Štatút sekcie strážnych služieb

Dátum založenie sekcie: 01.10.2010.

Zakladatelia sekcie: SECURITAS SK s.r.o., Bonul s.r.o., ABAS SK s.r.o., G4S Secure Solutions (SK) a.s., DUG s.r.o., Loomis Slovensko s.r.o.

Šatút sekcie SS

Sekcia sa bude zaoberať problematikou na trhu strážnych služieb a napomáhať pri jej riešení, taktiež bude svojich členov oboznamovať s novelizáciou ohľadom zákona SBS, kde by rada prijala od svojich členov návrhy k možnej úprave zákona o SBS 473/2005.

Sekcia Strážnej služby sa zaväzuje:

Členovia sekcie si za viceprezidenta sekcie zvolili Dalibor Remiš