Udelenie pamätných plakiet bývalým osobnostiam SKSB

Nedeľa, 29 Január 2012

Združenie ochrany majetku a osôb – ZOMO v minulom roku oslávilo 15. výročie založenia. Počas tejto pätnásťročnej histórie to boli aj tieto osobnosti, ktoré svojou prácou v prospech združenia sa pričinili o jeho zviditeľnenie a kontinuálnu existenciu až do dnešných dní: p. Adame, p. Dovrtil, p. Dunajčík, p. Ďurkovic, p. Dzurek, p. Fechterová, p. Kopáčik, p. Kral, p. Kubíny, p. Lazúr, p. Nádaši, p. Nvota, p. Pavlík, p. Petráš, p. Petrina, p. Šulaj, p. Timko, p. Tóth.

Predstavenstvo ZOMO im vyslovuje poďakovanie za ich aktivitu v ZOMO a ako prejav uznania im udelilo pamätnú medailu SKSB vydanú k 15. výročiu založenia ZOMO.

 Vľavo: JUDr.P. Petrina, vpravo: prezident SKSB: Ing. I. Vaváček
Vľavo: JUDr.P. Petrina, vpravo: prezident SKSB: Ing. I. Vaváček
 Vľavo: J. Nádaši
Vľavo: J. Nádaši
Vľavo: DR. O. Šulaj
Vľavo: DR. O. Šulaj