Spoločenská zodpovednosť v oblasti dodržiavania mzdových podmienok zákonníka práce v SR

Členovia SKSB:

Verejne vyhlasujú, že pre výkon akejkoľvek bezpečnostnej alebo technickej služby dodržiavajú mzdové podmienky práce v SR. Zároveň obe spoločnosti vyzývajú aj ostatných členov SKSB a aj spoločnosti, ktoré nie sú členmi SKSB, aby sa k "Spoločenskej zodpovednosti v oblasti dodržiavania mzdových podmienok pridali a tak verejne deklarovali dodržiavanie mzdových podmienok práce v SR. Ak chcete aj Vy patriť do tejto výnimočnej skupiny zašlite svoje rozhodnutie na sksb@sksb.