2. pracovné stretnutie SKSB a ÚSBS P PZ SR

Piatok, 16 September 2011

V zmysle záverov z augustového stretnutia na tomto stretnutí sa konkretizovali jednotlivé zmeny v problémových paragrafoch jestvujúceho zákona: pojmy, udeľovanie licencií, bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná spôsobilosť, vzdelanie, kvalifikačné skúšky, odňatie licencií, písomnosti, výkon fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy, súčinnosť s orgánmi verejnej správy, technická služba, povinnosti akreditovanej osoby a možnosť vzniku samosprávneho orgánu pre oblasť súkromnej bezpečnosti.

Okrem týchto oblastí sa rokovalo o možnosti zmien v pracovnom lekárstve v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR.

Ďalšou oblasťou rokovania bol návrh nariadenia EÚ o cez hraničnom prevoze euro hotovosti a nakoniec sa rokovalo aj o prebiehajúcom projekte kategorizácie jednotlivých pracovných činností v bezpečnostnom priemysle v rámci európskej únie.

Toto stručné vymenovanie jednotlivých oblastí, ktoré boli predmetom rokovania, skrýva podstatné zmeny zákona o súkromnej bezpečnosti a naviac aj zmeny ďalších súvisiacich zákonov.

Stretnutia za zúčastnili:

  • za ÚSBS P PZ : O. Príbojský
  • za ZOMO : I. Vaváček, L. Kuffa, D. Remiš, I. Fiala