Katedra bezpečnostného manažmentu Žilinskej univerzity

Nedeľa, 20 Marec 2011

Pán prof. Ing. Josef Reitšpís,PhD., vedúci katedry, prítomným predstavil históriu vzniku KBM a jej súčasnú organizačnú štruktúru.