Kulatý stůl - CoESS

Pondelok, 04 Október 2010

Miesto: Hotel Majestic Plaza, Praha, 21.9.2010

Organizátor: CoESS (www.coess.org)

Predseda: p. Ingo Pasch, Slovenia, Enable JavaScript to see email address, http://www.zrszv.si/

Účastníci:

 1. SR:
  1. Ministerstvo Vnútra SR (www.minv.sk): JUDr. Ladislav Igenyes, exriaditeľ Úradu SBS P PZ SR, Mjr. Bc. Peter Hmíra, riaditeľ odboru SBS KR PZ SR Bratislava, Kpt. Mgr. Branislav Kubáň, starší referent oddelenia SBS KR PZ Banská Bystrica
  2. ZOMO (www.ZOMO.sk): Ing. Ivan Fiala, generálny tajomník, p. Táňa Hanusová, člen (Securitas SK spol. s r.o.), Ing. Ivan Sirotňák a Mgr. Ivana Feketeová, členovia (Secar), Ing. Martin Štubian, viceprezident ZOMO pre zahraničné styky
  3. Žilinská univerzita, Fak. špeciálneho inžinierstva: Ing. Petr Selinger, PhD.
 2. ČR:
  1. Súkromná bezpečnosť: JUDr Jiří Kameník – prezident (www.asbs.cz), ČKDS, JUDr. František Brabec, Ing. Miroslav Urban, technický tajemník a ďalšíb. Zástupca Univerzita Tomáša Baťu Zlín
 3. Zástupcovia z Bulharska, Slovinska, Nemecka, Španielska

Prednášajúci:

p. Radek Zapletal, ČR, Legislatíva a pomery v oblasti bezpečnosti v ČR, Sociálny Dialóg ČR

p. Igenyes Ladislav, SR, Legislatíva a pomery v oblasti bezpečnosti v SR

p. Peter Hmíra, Sociálny Dialóg SR

p. Eduardo COBAS URCELAY, Chairman of the Working Committee Social Dialogue, CoessSociálny Dialóg a aktuálny stav a problémy z pohľadu EU

p. Ing. Petr Selinger, PhD., Vzdelávanie SR

p. Zapletal + zástupca Univerzity Tomaše Bati Zlín, Vzdelávanie ČR

p. Brauns, profesné profily, kvalifikácia a vzdelávanie, projekt vytvorenia jednotných štandardov (3 krajiny EU)

Diskusia:

ČR: p. Braník, p. Brabec, p. Zapletal, p. Urban,

SR: p. Igenyes, p. HanusováPrednášky + diskusia

zhrnutie:

 1. ČR nemá zákon o SBS, beží diskusia či zákon alebo komora, zatiaľ beží licencovanie podľa živnostenského zákona, roztrieštená súkromná bezpečnosť existuje 6 rôznych asociácií
 2. SR má zákon o SBS, spoločnosti zaoberajúce sa bezpečnosťou sú združené v jednej organizácii ZOMO
 3. Hlavný problém ČR a SR nie je Sociálny dialog (žiadny nie je, nie je s kým, neexistujú odbory/odborári) , ale dampingové ceny za služby/tovary v oblasti bezpečnosti
 4. Hlas EU (Mr. Pasch) udržať podnikanie v oblasti bezpečnosti pod kontrolou, licencovanie, mandát, atď.