Pracovné stretnutie ESBOC v Budapešti

Streda, 14 Júl 2010

V dňoch 3.7.2010 - 5.7.2010 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ESBOC (Klub organizácii europskeho bezpečnostného odvetvia) v Budapešti, ktoré organizovala maďarská sekcia ESBOC. Pracovného stretnutia sa zúčastnili národné sekcie ESBOC ČR, PR, SR a Ukrajiny. Pracovné stretnutie pozostávalo s formálnych i neformálnych rokovaní a medzi zástupcami národných sekcií ESBOC k problematike bezpečnostného priemyslu v členských krajinách ESBOC ako aj v EÚ. Za národnú sekciu ESBOC SR sa zúčastnili pracovného stretnutia Ing. Ladislav Furman, viceprezident SKSB pre bezpečnostné služby a pán Štefan Ballány, člen predstavenstva SKSB. Hlavné rokovanie ESBOC sa uskutočnilo dňa 5.7.2010 v priestoroch Maďarskej komory ochrany majetku v Budapešti. Na rokovaní bola podaná zástupcami maďarskej sekcie ESBOC kompletná informácia o postavení Maďarskej komory ochrany majetku v systéme maďarskej občianskej bezpečnosti, jej úloha v bezpečnostnej politike Maďarskej republiky. Ďalej bola podaná informácia o vzťahu Maďarskej polície a ochrany občanov. Ďalej bola podaná informácia o vzdelávaní a realizácii školenia a výcviku bezpečnostných pracovníkov pôsobiacich v maďarskom bezpečnostnom priemysle. Delegáti národných sekcii ESBOC informovali prítomných o národnej legislatíve, ktorá upravuje podnikanie v oblasti bezpečnostného priemyslu v jednotlivých členských krajinách ESBOC a to i z pohľadu uplatňovania smernice EÚ č. 2006/23/EK. Po ukončení rokovania v priestoroch Maďarskej komory ochrany majetku, boli účastníci pracovného stretnutia ESBOC prijatí v priestoroch Maďarského parlamentu pánom Tamásom BÁSTHYM, zástupcom premiéra pre koordináciu úloh bezpečnosti a obrany.

Ladislav Furman, Štefan Ballány