Prihláška

Pristúpením do Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti prijímam a zaväzujem sa dodržiavať Stanovy SKSB a Etický kódex SKSB.

*požadované položky
*Názov firmy:
*Mesto:
*Smerové číslo:
*Adresa:
*Právna forma:
*IČO:
*DIČ:
*Meno a priezvisko:
*Telefón:
Fax:
*e-mail:
WWW:
Poznámka:

K prihláške je nutné zaslať aktuálny výpis z Obchodného registra, alebo Živnostenský list a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.