Sekcie

ZÁKLADNÉ SEKCIE

  1. Sekcia detektívnych služieb - Viceprezident sekcie: , /členovia SDS
  2. Sekcia strážnych služieb - Viceprezident sekcie: JUDr. Eduard Konečný, /štatút SSS /členovia SSS
  3. Sekcia technických služieb - Viceprezident sekcie: Ladislav Kovacs, /štatút STS /členovia STS
  4. Občianská sekcia - Viceprezident sekcie: , /členovia OS

ODBORNÉ SEKCIE

  1. Sekcia pre zahraničné styky - Viceprezident sekcie: Ing. Martin Štubian, /štatút SpZS /členovia SpZS
  2. Sekcia vzdelávacia - Viceprezident sekcie: prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD., /štatút SV /členovia SV