Štatút sekcie strážnych služieb

Dátum založenie sekcie: 01.10.2010.

Zakladatelia sekcie: SECURITAS SK s.r.o., Bonul s.r.o., ABAS SK s.r.o., G4S Secure Solutions (SK) a.s., DUG s.r.o., Loomis Slovensko s.r.o.

Šatút sekcie SS

Sekcia sa bude zaoberať problematikou na trhu strážnych služieb a napomáhať pri jej riešení, taktiež bude svojich členov oboznamovať s novelizáciou ohľadom zákona SBS, kde by rada prijala od svojich členov návrhy k možnej úprave zákona o SBS 473/2005.

Sekcia Strážnej služby sa zaväzuje:

  • zastupovať záujmy členov ZOMO v oblasti strážnej služby,
  • zaväzuje sa organizovať odborné kurzy, semináre a pracovné stretnutia ohľadom zviditeľnenia sa strážnej služby (presadzovať kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb),
  • informovať svojich členov o legislatívnych zmenách, predkladať návrhy zmien do zákona,
  • propagovať výstavy s tématikou bezpečnostných služieb, zúčastňovať sa ich, aby sa aj táto bezpečnostná služba dostala viac do povedomia,
  • prostredníctvom www.SKSB.sk umožniť členom prístup k informáciám, ohľadom podnikania v oblasti bezpečnostných služieb,
  • na tejto stránke zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu zmien, informovať o pripravovaných zmenách.
  • Členovia sekcie si za viceprezidenta sekcie zvolili Dalibor Remiš
  • Štatút SSS bol schválený P ZOMO dňa 18.01.2011.

Členovia sekcie si za viceprezidenta sekcie zvolili Dalibor Remiš