Novela zákona o verejnom obstarávaní

Piatok, 16 September 2011

Ministerstvo spravodlivosti SR odpovedalo na výzvu prezidenta ZOMO mať možnosť zúčastniť sa podnetmi a návrhmi na novelizácií zákona o verejnom obstarávaní.