Sekcie

ODBORNÉ SEKCIE

  1. Sekcia pre zahraničné styky - Viceprezident sekcie: Ing. Martin Štubian, /štatút SpZS /členovia SpZS
  2. Sekcia strážnych služieb - Viceprezident sekcie: JUDr. Eduard Konečný, /štatút SSS /členovia SSS / plán činnosti 2018
  3. Sekcia technických služieb - Viceprezident sekcie: Štefan Janis, / štatút STS / členovia STS / plán činnosti 2018
  4. Sekcia vzdelávacia - Viceprezident sekcie: prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD., / štatút sekcie / členovia SV / plán činnosti 2018