Kalendár podujatí organizovaných SKSB v roku 2019

Apríl:

  1. 1. Medzinárodná konferencia: Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4. Garant: A PZ a sekretariát SKSB.