Kalendár podujatí organizovaných SKSB v roku 2017

November:

  1. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia "Bezpečné Slovensko v euroatlantickom priestore; Garant: SV