Kalendár podujatí organizovaných SKSB v roku 2016

Máj:

  1. 21. medzinárodná vedecká konferencia "Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí"; Garant: SPP

Jún:

  1. Seminár: Základné povinnosti manažéra v oblasti BOZP a PO; Garant: 1. viceprezident SKSB

September:

  1. Tretie stretnutie bezpečnostných manažérov - workshop; Garant: SBM

November:

  1. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia "Bezpečné Slovensko v euroatlantickom priestore; Garant: SV