Členovia

1. ABAS SR Management s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
2. Abred s.r.o., Račianska 71, 832 59 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
3. APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
4. ARTEX-NOVA s.r.o., Kmeťova 15, 915 01 Nové mesto nad Váhom, e-mail: Enable JavaScript to see email address
5. A-SECURITY plus s.r.o., Ulica Svornosti 43, 821 06 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
6. Bonul s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, e-mail: Enable JavaScript to see email address
7. C.B. SECURITY spol. s r.o., Strážna 11, 831 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
8. CORADO-SOAT spol. s r.o., Párovská 2, 949 01 Nitra, e-mail: Enable JavaScript to see email address
9. Detektívna informačná služba s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, e-mail: Enable JavaScript to see email address
10. Dipl. Ing. Ivan FIALA, Ševčenkova 3, 851 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
11. dormakaba Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
12. DUX s.r.o., Pri starom letisku 28, 831 07 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
13. EMM International spol. s r.o., Sekurisova 10, 841 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
14. EUROPE INFOWAY, s.r.o., Súhvezdná 3255/10, 821 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
15. FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
16. FLEISCHHAUER Bratislava, spol. s r.o., Na Barine 16, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, e-mail: Enable JavaScript to see email address
17. G4S Technology Solutions (SK), s.r.o., Višňová 16, 831 07 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
18. H:H servis, s.r.o., Pražská 6, 949 11 Nitra, e-mail: Enable JavaScript to see email address
19. HDtech, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liprovský Mikuláš, e-mail: Enable JavaScript to see email address
20. HUNTER CLUB, s.r.o., Haburská 89, 821 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
21. IBeA 3 a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
22. ISS Security Services spol. s r.o., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
23. Katedra bezpečnostného manažmentu, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/l, 010 26 Žilina, e-mail: Enable JavaScript to see email address
24. KONDOR SLOVAKIA, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: Enable JavaScript to see email address
25. LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
26. LENIA Slovakia spol. s r.o., Zlatohorská 27, 841 08 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
27. LT services, spol. s r.o., Palkovičova 6, 821 08 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
28. M.A.J.O.R. Agency s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
29. m2m komunikačné riešenia, Štúrova 13, 811 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
30. Mark2 Corporation Slovakia s.r.o., Panská 8, 811 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
31. O.K. SHOOTING Security s.r.o., Záhradná 746/36, 900 51 Zohor, e-mail: Enable JavaScript to see email address
32. OBS Prešov, spol. s r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, e-mail: Enable JavaScript to see email address
33. PACTA AGENCY, s.r.o., Košúty 508, 925 09 Košúty, e-mail: Enable JavaScript to see email address
34. PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1 917 01 Trnava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
35. QEM s.r.o., J. Janošku 900/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: Enable JavaScript to see email address
36. RAVI s.r.o., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
37. SBS AMR SECURITY spol. s r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
38. SECAR spol. s r.o., Hattalova 12/a, 831 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
39. SecuriLas, s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava 1, e-mail: Enable JavaScript to see email address
40. SECURITON Servis, spol. s r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
41. SECURITAS SK s.r.o., Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza, e-mail: Enable JavaScript to see email address
42. SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
43. SIA - Security Industry Authority s.r.o., Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
44. SPOMA s.r.o., Kukučínova 1, 036 01 Martin, e-mail: Enable JavaScript to see email address
45. Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
46. TECHCONTROL, s.r.o., Pezinská 25, 903 01 Senec, e-mail: Enable JavaScript to see email address
47. TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, e-mail: Enable JavaScript to see email address
48. UNITEC HOLDING spol. s r.o., Vidlicova 14, 831 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
49. Vysoká škola bezpečnostného manžérstva, Kukučínova 17, 040 01 Košice, e-mail: Enable JavaScript to see email address
50. ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o., Koniarekova 20, 917 21 Trnava, e-mail: Enable JavaScript to see email address