Slovensko odovzdalo vodcovstvo v klube ESBOC Maďarsku na obdobie 1.1.2011 - 30.6.2011

Pondelok, 24 Január 2011

V roku 2010 bolo ZOMO a tým aj Slovensko, predsedajúcou krajinou medzinárodnej stavovskej organizácie ESBOC pôsobiacej v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Dňa 20. januára delegácia ZOMO odovzdala v zmysle rozhodnutia, ktoré vzišlo zo záverov výročnej porady ESBOC v Piešťanoch, putujúce predsedníctvo Maďarsku. Na stretnutí v Budapešti boli prerokované závery porady z Piešťan a otázky multilaterálnej spolupráce a ďalšieho smerovania ESBOC ako aj bilaterálne otázky spolupráce najmä v oblasti možných spoločných projektov a využívania podporných fondov EU.

Zvláštna pozornosť bola venovaná súčasnej legislatívnej iniciatíve Maďarska v oblasti bezpečnostného priemyslu na národnej a európskej úrovni, fungovaniu komory a jej oprávnení ako aj organizačnej štruktúre.

Na záver stretnutia bola oficiálne odovzdaná zástava ESBOC a delegácia ZOMO partnerom zaželala veľa úspechov v predsedníctve ESBOC. Prítomní (foto zľava):

  • Nemet Ferenc, prezident SZVMSZK
  • Harto Zsolt, hlavný tajomník SZVMSZK
  • Martin Stubian, viceprezident ZOMO
  • Imrich Vavacek, prezident ZOMO
Odovzdanie vodcovstva
Odovzdanie vodcovstva