SBS roka 2011 - RAVI

Štvrtok, 22 December 2011

Predstavenstvo ZOMO na svojej decembrovej schôdzi udelilo titul "SBS roka 2011" spoločnosti RAVI, s.r.o., Drotárska cesta 9, Bratislava. Prezident ZOMO Ing. Imrich Vaváček odovzdal diplom konteľovi spoločnosti p. Štefanovi Janisovi na slávnostnom stretnutí dňa 15.12.2011 v Bratislave.

SBS roka 2011
SBS roka 2011
Odovzdanie diplomu
Odovzdanie diplomu