Úmrtie člena SBS - sústrasť

Pondelok, 17 Máj 2010

Predstavenstvo ZOMO na svojom zasdanutí 13. mája 2010 vyjadrilo poľutovanie nad úmrtím člena SBS pri prepade OTP banky v Malackách a vyslovilo úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. Táto tragická udalosť vyvoláva diskusiu a poukazuje na nutnosť zaoberať sa otázkou aj zvýšenej zákonnej ochrany pracovníkov SBS vykonávajúcich službu resp. zmeniť štatút osôb vykonávajúcich strážnu službu v zmysle zákona o SBS na “chránenú osobu“, čím by sa dosiahli aj prísnejšie tresty za ich napadnutia príp. smrť. Ďalej bola diskutovaná otázka o iniciovaní zvláštneho fondu na podporu pracovníkov SBS, ktorí v rámci služby boli ťažko ranení resp. usmrtení.