Medzinárodná konferencia - Bratislava, 2.12.2010

Pondelok, 20 December 2010

Konferencia bola rozdelená do troch tém:

 1. Ukončenie 7-ročného obmedzujúceho obdobia pre novoprijaté krajiny EÚ, a čo ďalej.
 2. Voľný pohyb služieb v EÚ s dopadom na technické služby v rámci súkromnej bezpečnosti.
 3. Zjednotenie legislatívy s dôrazom na ochranu osobných údajov a terminológie v oblasti súkromnej bezpečnosti.

K téme č. 1. predniesol pán Štefan JANIS, člen ZOMO, referát policajného pridelenca SR v Rakúsku p. Slopovského Pavla

Tému č. 2. otvoril svojím príspevkom pán Ing. Imrich PRUŽINA, viceprezident Sekcie technických služieb ZOMO, s prednáškou, ktorá hovorila o potrebe zaradenia technických služieb medzi voľne sa poskytujúce služby.

K tejto téme vystúpil aj pán Ing. Peter Hmíra, riaditeľ Odboru SBS KR PZ v Bratislave.

Pán JUDr. Stanislav Krížovský, PhD. z Košickej Vysokej školy bezpečnostného manažérstva prednášal o téme č. 3.

Pán Ing. Martin Štubian, viceprezident Sekcie pre zahraničné styky ZOMO, prispel svojou prednáškou Ochrana osobných údajov versus biometria.

Všetky témy vyvolali medzi zúčastnenými bohatú diskusiu s rôznymi pohľadmi na prednesené témy.

Medzinárodná konferencia poukázala na množstvo otázok v súkromnej bezpečnosti, ktoré je nevyhnuté riešiť:

 • jednotné definovanie pojmu súkromné bezpečnostné služby v EÚ,
 • voľný pohyb technických služieb,
 • zabezpečiť, aby mohli mat príjemcovia a poskytovatelia zo služieb úžitok – kvalita služieb a cena za kvalitné služby,
 • možnosť poskytovať služby v celom Spoločenstve bez ohľadu na hranice,
 • stanoviť mieru, do akej môžu byt presadzované osobitné požiadavky členského štátu, v ktorom sa poskytujú služby z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti alebo na ochranu verejného zdravia alebo životného prostredia,
 • novelizáciu zákona o súkromnej bezpečnosti,
 • vzdelávanie v súkromnej bezpečnosti,
 • ochranu osobných údajov,
 • rozpor medzi využívaním biometrie v praxi a zákonom o ochrane osobných údajov,
 • informačné systémy a databázy spravované osobami bez odbornej spôsobilosti,
 • archivovanie osobných údajov a ich následná likvidácia.

Prednášky všetkých prenášajúcich budú vydané v zborníku.