Spoločenská zodpovednosť v oblasti dodržiavania mzdových podmienok zákonníka práce v SR

Členovia SKSB:

  • QEM s.r.o., 1. mája 1945/57, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • RAVI, s.r.o., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
  • B+N Slovakia Security Services, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Verejne vyhlasujú, že pre výkon akejkoľvek bezpečnostnej alebo technickej služby dodržiavajú mzdové podmienky práce v SR. Zároveň všetky 3 spoločnosti vyzývajú aj ostatných členov SKSB a aj spoločnosti, ktoré nie sú členmi SKSB, aby sa k "Spoločenskej zodpovednosti v oblasti dodržiavania mzdových podmienok pridali a tak verejne deklarovali dodržiavanie mzdových podmienok práce v SR. Ak chcete aj Vy patriť do tejto výnimočnej skupiny zašlite svoje rozhodnutie na sksb@sksb.