Pracovné stretnutie ESBOC v Bratislave

Utorok, 01 Jún 2010

Rokovanie otvoril prezident ZOMO Ing. Imrich VAVÁČEK, ktorý po privítaní prítomných na neformálnom pracovnom stretnutí ich oboznámil s tézami programu:

 1. Technická služba v EÚ – jej cezhraničné poskytovanie.
 2. Vízia ESBOC na nasledujúce roky.
 3. Štruktúra ESBOC.
 4. Webové stránky ESBOC.
 5. Logo ESBOC.

Všetky uvedené tézy vyvolali bohatú diskusiu účastníkov. Zástupca Maďarska p. Nemét pozval prítomných do Budapešti dňa 4.07.2010 v rámci akcie „Rodinný deň bezpečnostného priemyslu“.

 1. Nasledujúce stretnutie členov ESBOC bude 5.-6.7.2010 v Budapešti.
 2. Členovia na stretnutí v Budapešti predložia návrhy na legislatívne úpravy regulácie cezhraničného poskytovania TS v EÚ.
 3. V Budapešti sa bude rokovať o vízii ESBOC na nasledujúcich 5 rokov (rozširovanie/nerozširovanie ESBOC, postoj k existujúcim európskym organizáciám v BP a pod.).
 4. Ďalšou oblasťou rokovania bude „Ochrana a zabezpečenie športových podujatí“. Účastníci návrh na podporu Ukrajiny a Poľska vo vzťahu k nadchádzajúcim majstrovstvám sveta vo futbale 2012.
 5. Bola prijatá nová štruktúra ESBOC, a to: vytvorila sa centrála a národné sekcie ESBOC. Každá národná sekcia si vytvorí vlastnú web stránku národnej sekcie ESBOC.
 6. Národné sekcie ESBOC vykonajú registráciu národného loga ESBOC vo svojej krajine – ochrannú známku.