Aktuality

22. valné zhromaždenie SKSB - 20. výročie založenia komory

Dňa 21.09.2016 sa v Bratislave uskutočnilo 22. VZ SKSB.

Valné zhromaždenie si v spomienkovej časti pripomenulo 20. výročie založenia komory. Prezident SKSB pán Ing. Imrich Vaváček účastníkom zhromaždenia odovzdal pamätné medaile vydané k tomuto jubileu.

20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory

V pracovnej časti valného zhromaždenia si delegáti zvolili zástupcov komory na ďalšie funkčné obdobie:

  • za prezidenta komory bol zvolený Ing. Imrich Vaváček
  • za 1. viceprezidenta komory bol zvolený Ing. Ladislav Furman
  • za tajomníka komory bol zvolený Ing. Ivan Fiala
  • za člena predstavenstva bol zvolený Ing. Kamil Boc, PhD.
  • za predsedu DR SKSB bol zvolený JUDr. Vladimír Svrček, CSc.
  • za člena DR SKSB bol zvolený Martin Flodr
  • za člena DR SKSB bol zvolený Adam Šipoš

Na podujatí kolegovia z Poľska zo spoločnosti CERTEN prezentovali svoje produkty - alkoholtestery. Riaditeľ spoločnosti APIS, spol. s r.o. Banská Bystrica pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti informoval prítomných o histórií vzniku spoločnosti a jej súčasných aktivitách v oblasti BP.

Integrované systémy bezpečnosti - 3. ročník workshopu SBM

Dňa 13.09.2016 – 14.09.2016 sa na 3. ročníku pracovného workshopu v lokalite Modra stretli bezpečnostní manažéri z priemyselných, administratívnych a bankových objektov, aby si objasnili problematiku a možnosti integrácie bezpečnostných oblastí, hlavne vo vzťahu „security and safety“. Pri veľkých a medzinárodných spoločnostiach je podstatne väčšia škála bezpečnostných rizík, vyžadujúc si profesionálny spôsob integrovaného bezpečnostného riadenia.

Bezpečnostný workshop organizovala sekcia bezpečnostných manažérov pod záštitou SKSB, zúčastnilo sa na ňom 21 bezpečnostných manažérov a bezpečnostných špecialistov, ktorí počas dvoch dní prebrali teoretickú ale aj praktickú ukážku možností integrácie, jej silných ale aj slabých stránok. Ako ukážkový príklad dlhodobej integrácie bezpečnosti, protipožiarnej ochrany a záchranného systému na vysokej úrovni bola prezentovaná spoločnosť Volkswagen Slovakia a.s., ktorej zástupcom ďakujeme.

Účastníci workshopu si z tejto profesionálnej akcie, jedinečnej svojho druhu na Slovensku, odniesli mnoho poznatkov a skúseností, ktoré sa budú snažiť implementovať vo svojich „materských podnikoch“ za účelom profesionalizácie sektora súkromnej bezpečnosti a vyvíjania tlaku na poskytovateľov k zvyšovaniu úrovne rôznych druhov bezpečnostných služieb.

Stretnutie bezpečnostní manažéri
Stretnutie bezpečnostní manažéri
Stretnutie bezpečnostní manažéri
Stretnutie bezpečnostní manažéri

IV. ročník profesní soutěže členů zásahových jednotek

Dňa 22.09.2016 sa v Prahe uskutoční IV. ročník Súťaže zásahových jednotiek. Pozvánka TU, prihláška TU

PCO - informácie o prevádzkovaní mestskými políciami a štátnou políciou za rok 2015

Informácie poskytnuté mestskými políciami a štátnou políciou si pozrite TU

Poznámka: Pokiaľ je políčko v tabuľke prázdne, tak uvedené informácie nám neboli poskytnuté

Štatistiky za rok 2015:

Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách vykonaných ÚSBS u prevádzkovateľov bezpečnostných služieb a technických služieb TU

Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách vykonaných NIP u prevádzkovateľov bezpečnostných služieb a technických služieb TU

Štatistické ukazovatele - vybrané trhové služby - Bezpečnostné a pátracie služby TU

Strana 1 z 23