Aktuality

Povinnosti v zákone o odpadoch sa týkajú každého podnikateľa

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) nadobudol účinnosť od roku 2016. Spolu s príslušnými vyhláškami zákon o odpadoch ukladá podnikateľom také povinnosti, z ktorých aspoň jedna sa bude dotýkať každého jedného podnikateľa. Viac sa dočítate:

Zákon o odpadoch TU

Elektronická schránka

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronická schránka zriaďuje pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. Viac sa dočítate:

e-schránka TU

Návody TU

Tu nájdete návody a postupy, ktoré jednoduchým spôsobom popisujú riešenia modelových situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, napr. Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Návody v pdf súboroch sú prehľadne rozdelené pre podnikateľské subjekty - FO a PO, pre fyzické osoby a verejnú správu.

Online úrady TU

Štatutár TU

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre rok 2017

Podrobnosti nájdete TU

Víťazi súťaže o cenu SKSB

Pán Boc dňa 09.11.2016 informoval Predstavenstvo SKSB o výsledkoch "Súťaže o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2015/2016.

  • 1. miesto obsadil: Bc. Ľuboš Jasenčák - Žilinská univerzita v Žiline
  • 2. miesto obsadil: Bc. Branislav Lancik - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  • 3. miesto obsadil: Bc. Jozef Rosa – Žilinská univerzita v Žiline
  • Cena viceprezidentky SPP: Bc. Jozef Drábik - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Diplomy Diplom 1., Diplom 2., Diplom 3.

Správa o činnosti súkromných bezpečnostných služieb v roku 2015

Správu o činnosti SBS za rok 2015 si môžete pozrieť príp. stiahnuť z adresy: Správa MINV SR

Strana 1 z 24