Aktuality

22. Valné zhromaždenie SKSB

Vážení členovia, prezident SKSB p. Ing. Imrich Vaváček Vás pozýva na 22. VZ komory, ktoré sa uskutoční 21.9.2016 v Bratislave. V prípade, že sa nemôžete VZ zúčastniť splnomocnite iného člena komory na Vaše zastupovanie.

Pozvánka TU

IV. ročník profesní soutěže členů zásahových jednotek

Dňa 22.09.2016 sa v Prahe uskutoční IV. ročník Súťaže zásahových jednotiek. Pozvánka TU, prihláška TU

PCO - informácie o prevádzkovaní mestskými políciami a štátnou políciou za rok 2015

Informácie poskytnuté mestskými políciami a štátnou políciou si pozrite TU

Poznámka: Pokiaľ je políčko v tabuľke prázdne, tak uvedené informácie nám neboli poskytnuté

Štatistiky za rok 2015:

Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách vykonaných ÚSBS u prevádzkovateľov bezpečnostných služieb a technických služieb TU

Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách vykonaných NIP u prevádzkovateľov bezpečnostných služieb a technických služieb TU

Štatistické ukazovatele - vybrané trhové služby - Bezpečnostné a pátracie služby TU

Seminár

Dňa 08.06.2016 sa v Bratislave na Cukrovej 14 uskutoční seminár na tému:

Školenie riadiacich pracovníkov z predpisov o BOZP a o ochrane pred požiarmi.

Pozvánka a prihláška TU

Strana 1 z 23